Документ без названия До УВАГИ СТУДЕНТІВ! Превірка знань з кожної теми на період дистанційного начання здійснюється зокрема шляхом ON-LINE тестування на нашому сайті у відповідному розділі

  Згідно з

  наказом ДНМУ №127 від 12.03.2020"Про призупинення освітнього процесу у ДНМУ"

  з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 у Донецькому національному медичному університеті запроваджується карантин з 12.03.2020 до 03.04.2020 р., який продовжено по 24.04.2020 р. згідно з

  наказом ДНМУ №182 від 31.03.2020 р.  Кафедра внутрішньої медицини №1 продовжує роботу по впровадженню в освітній процес технологій дистанційного навчання.
  Лекційні, практичні та семінарські заняття відбуватимуться дистанційно згідно з розкладом. Дистанційне навчання буде здійснено за допомогою нашого сайту а також:
  у створених групах в месенджерах Viber, Telegram (посилання буде надано викладачем) для обговорення теоретичних питань, контролю знань шляхом розв'язання тестових завдань, ситуаційних кейсів, дифференційно-діагностичних алгоритмів.
  читання лекцій та проведення практичних дистанційних занять відбуватиметься в групах Hangout, Skype, Zoom з демонстрацією екрану з презентацією за темою заняття та можливістю зворотного зв’язку в синхронному режимі. (посилання буде надано викладачем).
  Взаємодія з кафедрами здійснюватиметься через старост груп.

  УВАГА! За всіма дисциплінами обов’язково проходження поточного контролю знань. Знання студентів, інтернів та слухачів будуть оцінені на кожному занятті (з кожної теми). Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією для визначення модульної оцінки під час проведення заліку і враховуються викладачем для визначення підсумкової оцінки з даної дисципліни. Контроль знань студентів на період карантину виконується шляхом оцінки виконання індувідуальних завдань клінічного спрямування, індивідуального усного опитування під час сеансів відео зв’язку між студентом та викладачем у програмах Skype, Zoom, Google Handout, Viber, тощо, а також контроль теоретичної підготовки шляхом ON-LINE тестування. Тестування здійснюється з кожної теми на нашому сайті у розділі «Тестування on-line» (для отримання оцінки за заняття студент повинен зареєструватися перед проходженням – в іншому випадку його відповідь не може бути зарахована, так само як і присутність на занятті).
  Крім того, по закінченню кожного модулю передбачений рубіжний контроль знань (on-Line тестування).

  Участь у дистанційному навчанні обов’язкова для всіх! Після завершення карантину буде проведено контроль рівня знань тем, що вивчалися самостійно.


© 2016

Кафедра внутренней медицины №1 ДОННМУ© 2016