До уваги студентів, лікарів-інтернів та курсантів, що навчаються на кафедрі травматолоії ортопедії та ВПХ!
Згідно з наказом ДНМУ №127 від 12.03.2020 "Про призупинення освітнього процесу у ДНМУ" з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 у Донецькому національному медичному університеті запроваджується карантин з 12.03.2020 до 03.04.2020 р. Лекційні, практичні та семінарські заняття відбуватимуться дистанційно згідно з розкладом. Дистанційне навчання буде здійснено за рекомендаціями, які є на офіційному сайті університету (див. нижче) Матеріали для навчання, як завжди, розташовані на сайті кафедри. Участь у дистанційному навчанні обов’язкова!
Після завершення карантину буде проведено контроль рівня знань тем, що вивчалися самостійно.

Інформацію щодо дистанційного начання дивитися на офіційному сайті університета dsmu.edu.ua

>

СкачатьМатеріали для студентів 5 курсу для дистанційного навчання

СкачатьМатеріали для інтернів для дистанційного навчання

СкачатьМатеріали для курсантів для дистанційного навчання

История кафедры

Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Донецкого национального медицинского университета им.М.Горького — основана в 1934 году. Возглавил кафедру доктор И.М.Чижин, в 1943 году - реорганизована в курс при кафедре госпитальной хирургии, с 1950 года - возглавлен старшим научным сотрудником М.В.Ховенко, в 1956 г. преобразован в кафедру, с 1967 года её возглавил профессор А.Я.Штутин, с 1979 года - профессор Ф.А.Левицкий, с 1990 года - профессор В.Б.Проскура, с 1994 года - доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, профессор В.А.Бабоша. C 1999 - доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, профессор В.Г.Климовицкий. C 2015 года - доктор медицинских нук, доцент Ф.В.Климовицкий Приказом ректора Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького 1 сентября 1999 г. на факультете последипломного образования организована кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной медицины ФПО. С сентября 2005 г. кафедра объединена с кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ в единую кафедру травматологии, ортопедии и ВПХ факультета последипломного образования.

Коллектив кафедры


Климовицкий Ф.В. - заведующий кафедрой, д.мед.н

Черныш В.Ю. - профессор, д.мед.н.

Пастернак Д.В. - доцент, к.мед.н.

Климовицкий В.Г. - профессор, д.мед.н.

Тарасов М.Ю - ассистент

Морозюк Д.В. - ассистент

Юрченко Д.А. - ассистент

Полезные ресурсы