Основные направления работы кафедры Учебные: обучение студентов 5 курсов всех факультетов травматологии, ортопедии. Обучение интернов по специальности и курсантов ортопедов-травматологов на курсах ПАЦ и ТУ. Методические: использование мультимедийных и сетевых приложений в интенсификации обучения студентов и повышению наглядности в преподавании.
Скачать

Студентам


  СкачатьТРАВМАТОЛОГІЯ,ОРТОПЕДІЯ.
  Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації за редакцією проф. Голки Г. Г., проф. Бур’янова О. А., проф. Климовицького В. Г.

  СкачатьМетодичні вказівки для студентів 5 курсу для самостійної підготовки до практичних занять з травматології та ортопедії


  СкачатьКалендарно-тематичний план занять осінній семестр 2018-2019 уч.року


  СкачатьКалендарно-тематичний план лекцій осінній семестр 2018-2019 уч.року


  СкачатьРобоча программа навчальної дисциплини "Травматологія та ортопедія.

  СкачатьПоложення про поточний та семестровий контроль

  СкачатьПоложення про підсумковий модульний контроль

  Скачать ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ, ВІДПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ТА ПІДВИЩЕННЯ РЕЙТИНГУ СТУДЕНТІВ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  СкачатьПерелік питань для підсумкового модульного контролю

  СкачатьПерелік практичних навичок

  СкачатьПосібник до практичних занять з травматології та ортопедії

  СкачатьГрафік відпрацьовувань пропущених занять

  СкачатьНавчальні відео "Практичні навички"   Свернуть видео
Скачать

Интернам


  Учебная литература

  СкачатьМетодические рекомендации для интернов по темам занятий

  СкачатьНациональное руководство "Травматология и ортопедия"


  Разное

  СкачатьТиповий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності "Ортопедія і травматологія"Скачать

Курсантам


  Перечень документов, необходимых для прохождения курсов

 • Оригінал оформленої путівки з мокрою печаткою.
 • Посвідчення про відрядження.
 • Паспорт (оригінал, копія – 1,2,3 стор. та сторінка з пропискою).
 • Ідентифікаційний номер (копія).
 • Диплом про закінчення ВНМЗ (оригінал, копія).
 • Сертифікат (Посвідчення) про закінчення інтернатури (оригінал, копія).
 • Посвідчення про закінчення циклів спеціалізації, підвищення кваліфікації, (копії).
 • Посвідчення про категорію (копія).
 • Свідоцтво про одруження (розлучення), якщо диплом або інші документи видані на інше прізвище (копія).
 • Копія трудової книжки, засвідчена відділом кадрів лікувального закладу, де працює курсант.
 • Файл для документів.
 • Фотографія 3х4 для курсантів циклів спеціалізації та стажування.
 • Лист-клопотання від головного лікаря лікувального закладу з довідкою про результати різних видів діяльності лікаря (набрана кількість балів) згідно наказу МОЗ №484 від 07.07.2009 р. «Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах». (Для курсантів циклу ПАЦ.)
 • Лист-клопотання від головного лікаря лікувального закладу про зарахування на курси ТУ, спеціалізації, стажування.
 • Лист від Департаменту охорони здоров’я про зарахування на цикл стажування із зазначенням терміну стажування (для слухачів циклу стажування).
 • Лист-клопотання від Управління охорони здоров’я про зарахування на курси ПАЦ, ТУ, спеціалізації, стажування для слухачів інших регіонів України.


 • СкачатьШкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами (бальник)"
  СкачатьНавчально-виробничий план спеціалізаціі та підвищення кваліфікації лікарів у Донецькому національному медичному університеті на кафедрі травматології на 2018 рік
  СкачатьПитання для визначення рівня знань для лікарів-курсантів передатестаційного циклу “Травматологія та ортопедія”
  СкачатьНавчальний посібник для лікарів-курсантів передатестаційного циклу “Травматологія та ортопедія”


Скачать ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Дополнительная литература

СкачатьКраснов А.Ф. Травматология. Справочник

СкачатьМаркс В.О. Ортопедическая диагностика

СкачатьКаплан А.В. - Повреждения костей и суставов

СкачатьTraumatology and orthopedics : textbook for students
of higher medical educational institutions /
edited by Golka G. G., Burianov O. A., Klimovitskiy V. G.